C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

->ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ИЗПРАЩАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯ, ПРИЗОВКИ И СЪДЕБНИ АКТОВЕ ПО ДЕЛА ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН ПОЩЕНСКИ АДРЕС 
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪДЕБНИТЕ АКТОВЕ НА РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА СЪДА  
************************************************************************************************************
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛА НА СЛУЧАЕН ПРИНЦИП 
************************************************************************************************************
-> ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЛУЖБА "АРХИВ" В РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ  
************************************************************************************************************
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СЛУЖБА "РЕГИСТРАТУРА" В РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА ЗА ПОСТЪПВАНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ПАРИЧНИ СУМИ КАТО СЪДЕБНИ ГАРАНЦИИ И ДЕПОЗИТИ ПО НАБИРАТЕЛНАТА СМЕТКА НА РАЙОНЕН СЪД – ПЕТРИЧ 
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РЕДА И ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ ВРЪЩАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ДЪРЖАВНИ ТАКСИ
************************************************************************************************************
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД
************************************************************************************************************
-> МЕДИЙНА СТРАТЕГИЯ НА РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА СЪДЕБНИТЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА С ВЕЩИ ЛИЦА ПРИ РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
-> ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ПРОЦЕДУРИ И ИНФОРМАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
************************************************************************************************************
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ В РАЙОНЕН СЪД - ПЕТРИЧ
************************************************************************************************************

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация